BHV ploegleider herhaling

BHV ploegleider herhaling

Tijdens de herhalingsles Ploegleider wordt aandacht besteed aan een efficiënte en effectieve aanpak. Ploegleiders moeten snel en duidelijk verschillende taken kunnen verdelen om tot een adequate inzet van betrokken hulpverleners te komen.

Voor de herhalingslessen van ploegleiders binnen uw organisatie is het noodzakelijk dat ze al enige jaren bedrijfshulpverlener zijn. Wij kunnen dan op basis van feedback en gewenste scenario’s en interne (rest)risico’s bepalen hoe de herhalingsles voor de ploegleiders eruit komt te zien. De lessen kunnen zowel in één van onze trainingslocatie als op een eigen wijkcentrum gegeven worden. Uiteraard zijn voorzieningen, zoals een procedure trainingsruimte en labyrint, op onze trainingslocaties aanwezig die een zo werkelijk mogelijk beeld geven.

Het doel is dat ploegleiders een zo werkelijk mogelijk beeld krijgen. Door gezamenlijk te oefenen met andere ploegleiders, leert de ploegleider ook een andere manier van scenario-denken.

Doelen
Het opfrissen en uitbreiden van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het correct uitvoeren van taken als ploegleider. Na deze herhalingsles is de ploegleider weer op de hoogte van de actuele stand van zaken betreffende BHV. Hij kan dit vertalen en implementeren in zijn organisatie. Het doel van de oefeningen is het toetsen van het operationeel optreden van ploegleiders tijdens een oefening of calamiteit.

Ploegleider herhalingsles

  • Maatwerklesplan met HBO Safe pasje
  • Op eigen locatie gedurende één dag van 8:30u tot 16:30u
  • Scenario en procedure denken in combinatie met leidinggeven staat voorop
  • Werken met de diverse bedrijfsspecifieke scenario’s, hetgeen in de huidige procedures staat beschreven, leidinggeven aan en nabespreken van een BHV – inzet
  • Het oefenen met de aanwezige alarm- en communicatiemiddelen
  • Het oefenen van een ontruiming met verschillende scenario’s zoals bommelding en brandontwikkeling. Voor het brandscenario maken wij gebruik met faciliteiten zoals rookmachines, knetterkasten, geluidsboxen, slachtofferpoppen, etc.
  • De prijs is inclusief het gebruik van alle benodigde materialen, certificering- en administratiekosten, instructie-uren van de docent, kilometervergoeding van docent, etc.
  • Optioneel kunnen wij een lotusslachtoffer bij de Ploegleider herhalingsles betrekken voor specifieke scenario’s. De meerprijs voor het inhuren van een lotusslachtoffer gedurende een dagdeel (ochtend of middag) kost € 149,- excl. btw.