Advies

RI&E

De RI&E, hoe zit dat nou eigenlijk? Een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie, u heeft er vast wel eens van gehoord. Een RI&E is er voor bedoeld risico’s van een bedrijf in kaart te brengen en terug te dringen. Zodra je een bedrijf hebt met personeel ben je verplicht een RI&E .....

Lees meer

Projectering noodverlichting

Projectering van noodverlichting in een gebouw wordt bepaald door een groot aantal factoren. Voor projectering is met name de gebruiksfunctie van een ruimte of gebouw bepalend. Zo zijn er bijvoorbeeld minder eisen gesteld bij een woonfunctie voor noodverlichting dan bij een openbare ruimte. Noodverlichting NEN 6088 norm De Arbowet verplicht .....

Lees meer

Projectering blusmiddelen

Hoeveel blusmiddelen zijn er nodig voor goede brandveiligheid? De projectering van brandblussers is maatwerk en afhankelijk van brandrisico’s. Als er geen sprake is van een verhoogd brandrisico zijn er weer minder brandblussers nodig dan bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Keuze brandblusser De keuze van brandblussers hangt af van de soort brand die .....

Lees meer

Ontvluchtingsimulatie

In noodsituaties moeten aanwezigen binnen een bepaalde tijd een gebouw kunnen ontvluchten. Dit is wettelijk bepaald en wordt de ‘ontruimingstijd’ genoemd. Deze ontruimingstijd wordt bepaald via een berekening. Deze berekening laat een globale indruk van de gestelde veiligheid zien. De berekening houdt onder andere rekening met deurbreedtes, het aantal personen .....

Lees meer

Rookbeheersing

In het Bouwbesluit heeft de overheid vastgelegd dat zowel bestaande bouw als nieuwbouw moet voldoen aan maximale uitbreidingsgebieden van een brand. Risico’s moeten zo veel mogelijk worden beperkt. Rook- en warmteafvoersysteem Een rook- en warmteafvoersysteem voorkomt onbeheerst uitbreiden van brand. Met een rook- en warmteafvoersysteem blijven vluchtwegen veilig en heeft .....

Lees meer

Brandoverslag

Met brandoverslag bedoelen we de doorslag van brand via inwendige scheidingsconstructies en de buitenlucht. Deze doorslag kan verticaal of horizontaal plaatsvinden. Brandcompartimenten Gebouwen zijn verdeeld in brandcompartimenten. Deze afgesloten ruimtes zorgen ervoor dat brand een bepaalde tijd wordt tegengehouden. Deze scheidingen moeten voldoen aan Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag .....

Lees meer

Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen kan bijzonder lastig zijn. Door continue veranderingen in wet- en regelgeving, werkpleksituaties en productsamenstellingen kan een goed stoffenmanagement veel tijd kosten. Maar u wilt natuurlijk wel voorkomen dat werknemers blootstaan aan de gevaren van gevaarlijke stoffen. Arbowet Volgens de Arbowet is de werkgever .....

Lees meer

Programma van Eisen

In het Programma van Eisen (PvE) is nauwkeurig omschreven wat er van een bepaald product wordt verwacht. Voor het opstellen van het Programma van Eisen is kennis noodzakelijk van de regelgeving. Programma van Eisen bij brandmeldinstallaties Het Bouwbesluit eist dat brandmeldinstallaties voldoen aan de NEN 2535 norm. Deze norm schrijft .....

Lees meer

Brandveiligheidsadvies

Bent u eigenaar, verhuurder of gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Maar kent u alle wettelijke regels over brandveiligheid? Komen uw werknemers veilig weg bij brand? En bent u op de hoogte van eventuele bedrijfsrisico’s? Onafhankelijk advies Het risico op brand wordt vaak onderschat. HBO .....

Lees meer

Gebruiksmelding brandweer

In een aantal situaties kan een gebouw pas gebruikt worden na een gebruiksmelding. Gebruiksmelding In het Bouwbesluit staat wanneer u een melding moet doen en welke gegevens u nodig heeft. Een melding is bijvoorbeeld nodig bij studentenhuisvesting, scholen, grote horecagelegenheden of grote winkels Eenvoudig een gebruiksmelding regelen HBO Safe helpt .....

Lees meer

Ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond waarop vluchtroutes staan. Deze routes moeten gebruikt worden in noodsituaties zoals bij brand. Ook staat op een ontruimingsplattegrond vermeld waar blusmiddelen hangen, waar EHBO – middelen zijn en de verzamelplaats bij ontruimingen. Brandveiligheid In het kader van de brandveiligheid moeten ontruimingsplattegronden in elk type gebouw .....

Lees meer

Ontruimingsoefening

Wie heeft de leiding bij calamiteiten? Wie zet de ontruiming in en wie onderhoudt contact met hulpdiensten? Een BHV- ontruimingsplan zorgt voor duidelijkheid. Een succesvolle ontruiming Is uw ontruimingsplan succesvol bij calamiteiten? Het is raadzaam ontruimingen regelmatig te oefenen. Is dit in uw organisatie niet mogelijk? Geen probleem. Wij kunnen .....

Lees meer

Ontruimingsplan

Het doel van het ontruimingsplan is: duidelijkheid wie waar verantwoordelijk voor is bij welke calamiteit en welke middelen ter beschikking staan. Verplicht ontruimingsplan Wanneer u over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie beschikt, is een ontruimingsplan vanuit het Bouwbesluit verplicht. Een ontruimingsplan is dus een belangrijke voorwaarde voor een veilige werkplek en/of .....

Lees meer