Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 07.09.2020

Duidelijk
Omdat wij graag duidelijk communiceren hebben wij ook onze algemene voorwaarden kort en eenvoudig opgeschreven. Dus geen verrassingen omdat er nog ergens kleine lettertjes staan.

Wie zijn wij?
Naam : HBO Safe Veiligheidstrainingen B.V.
Adres : Binckhorstlaan 128
2516 BE DEN HAAG
Telefoon : 085 303 74 80
Email : info@hbosafe.nl
Website : www.hbosafe.nl
KvK : 784 933 74
BTW : NL 86.142.4591B01
IBAN : NL 13 ABNA 0882 0893 23

Je kunt ons volgen op social media:
Facebook: https://b-m.facebook.com/HBOSafe/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/hbo-safe/
Nieuws: https://www.hbosafe.nl/nieuws/

Onze kernwaarden:
Enthousiast – Wij zitten vol vuur
Deskundig – Onze deskundigheid
Persoonlijk – Jij kent ons, wij kennen jou
Kwaliteit – Wij streven altijd naar de allerbeste kwaliteit
Win Win – Dan worden we allemaal beter!

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 We willen onze algemene voorwaarden bij jou onder de aandacht brengen. Er staat namelijk in wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. De voorwaarden zijn alleen relevant als je je bij ons hebt aangemeld voor een cursus/opleiding.
1.2 Wij zijn heel flexibel.

Art. 2 Inschrijvingen
2.1 Je bent ingeschreven als je van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.
2.2 Je cursus en/of opleiding gaat door bij voldoende aanmeldingen.
2.3 Wij mogen waar nodig de locatie, datum en/of docent veranderen.
2.4 Vol = vol. Degene die zich als eerste aanmelden hebben voorrang.

Art. 3 Annulering en/of wijziging
3.1 Het kan natuurlijk dat er ineens iets tussenkomt, of er een andere reden is waarom je niet aan de cursus kunt deelnemen. Dat is helemaal niet erg. Wij verwachten wel dat je je netjes bij ons afmeldt. Dit kan via de email, sms, of zelfs via de whatsapp. Als het maar vastgelegd is, zodat we er later geen discussie over krijgen.
3.2 Als je op tijd annuleert, dan hoef je niets te betalen.
Wat is dan op tijd?
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de cursus moet je afmelding binnen zijn. Als je toch te laat bent, en je minder dan veertien dagen voor aanvang afmeld, hebben wij inmiddels aardig wat kosten gemaakt. Zo is al het drukwerk besteld, zijn de boeken aangekocht en is je lunch en cursusplek op de locatie gereserveerd. Je bent dan 75% van het cursusgeld aan ons verschuldigd. Voor de overige 25% zullen wij je een creditnota sturen.
Als je jezelf zeven dagen voor aanvang van de cursus afmeld ben je helaas het volledige bedrag kwijt. Wij krijgen het namelijk niet meer voor elkaar om jouw plek aan een ander te verkopen. Jij bent daarom 100% van het cursusgeld aan ons verschuldigd.
3.3 Bij verhindering mag je een collega in jouw plaats laten komen. Geef dit wel ruim van tevoren door, dan hebben wij ook de juiste naam in ons systeem.
3.4. Tijdens een cursus en/of opleiding annuleren is niet mogelijk.
3.5. Als je op de cursus afwezig bent en je hebt dit niet vooraf laten weten, dan vinden wij dat niet zo netjes. We hebben namelijk alle kosten al gemaakt en we hadden op je gerekend. Je bent dan ook het volledige cursusbedrag aan ons verschuldigd.
3.6 Wij mogen cursussen organisatorisch en inhoudelijk wijzigen.
3.7 Een cursus/opleiding gaat door bij voldoende deelname.
Hebben wij toch niet voldoende aanmeldingen, dan ontvang je één week voor aanvang een bericht van ons en zoeken we samen naar een passende oplossing.

Art. 4 Tevredenheidsgarantie
4.1 Wij streven naar de beste kwaliteit. We staan volledig achter onze opleidingen en vertrouwen erop dat je voor de volle 100% tevreden bent. Is dat toch niet het geval?
Geef dan aan dat je niet tevreden bent. Je krijgt dan het volledige cursusbedrag terugbetaald. Onze spelregels wat betreft de tevredenheidsgarantie:
* De 100% tevredenheidsgarantie geldt op alle opleidingen van HBO Safe Veiligheidstrainingen;
* Bij een meerdaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de eerste cursusdag aangeven dat je niet tevreden bent;
* Bij een eendaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de ochtend (tot uiterlijk in de pauze) aangeven dat je niet tevreden bent;
* Als je hebt aangegeven niet tevreden te zijn, wordt daarmee vanaf dat moment de cursus voor je beëindigd;
* Het volledige cursusgeld wordt teruggestort als je hier gebruik van maakt.

Art. 5 Betaling
5.1 Je betaling moet ontvangen zijn binnen veertien dagen na factuurdatum en/of voor aanvang van de cursus.
5.2 Kun je het volledige cursusgeld niet in één keer betalen, laat het ons dan even weten. Dan zoeken we samen een passende oplossing.
5.3 Als je cursus niet tijdig betaald is, loop je het risico dat je niet wordt toegelaten in de les.
5.4 Als je de afspraken niet nakomt mogen wij zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst ontbinden.
5.5 Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er sprake is van aanvraag surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling.
5.6 Eventuele incassokosten ad. 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 100,- zijn voor jouw rekening.
5.7 Indien je de factuur van de door jou te volgen cursus bij jouw zorgverzekeraar wilt declareren ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk om te controleren of de cursus voor vergoeding in aanmerking komt en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Ook wanneer je verzekeraar de kosten vergoedt, dien je altijd eerst zelf de factuur aan ons te voldoen conform de voorwaarden genoemd onder artikel 5.1.

Art. 6 Klachten
6.1 Heb je een klacht. Vervelend! Maar laat het ons direct weten, zodat we er alles aan kunnen doen om je klacht te verhelpen.
6.2 Het indienen van een klacht wil niet zeggen dat je de factuur niet hoeft te betalen.

Art. 7 Intellectueel eigendom
7.1 Alle informatie en het lesmateriaal dat je tijdens de cursus krijgt is van ons. Het is alleen bedoeld voor eigen gebruik.
7.2 Wil je de informatie of het lesmateriaal ergens anders voor gebruiken, vraag hiervoor dan eerst even toestemming aan ons.
7.3 Overtreding van artikel 7.1 en/of artikel 7.2 levert een boete op van € 500,- per dag.

Art. 8 Privacy Verklaring
HBO Safe Veiligheidstrainingen verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door HBO Safe Veiligheidstrainingen en daarvoor hun toestemming hebben gegeven. De privacy verklaring kunt u altijd nalezen en uitprinten via https://hbosafe.nl/privacyverklaring

Art. 9 Verwerking persoonsgegevens
9.1

Art. 10 Uitvoering van de opdracht
10.1 Indien wij een probleem hebben dan mogen wij de overeenkomst zodanig wijzigen dat uitvoering toch mogelijk is.
10.2 Wij mogen gebruik maken van (diensten van) derden.
10.3 Bij onvoorziene omstandigheden mogen wij de overeenkomst opschorten.
10.4 Mocht er door omstandigheden een geplande cursus of opleiding niet doorgaan, dan zoeken we samen met je naar een passende oplossing.
10.5 Onze docenten zijn zorgvuldig en deskundig. Ze zijn echter niet verantwoordelijk voor jouw inzet en resultaat tijdens de cursus.
10.6 Om onze cursus en/of opleiding nog beter te maken mogen wij tussentijds het programma aanpassen. Brochure, website etc. zijn hierin niet bindend.
10.7 We proberen te allen tijde een oplossing te zoeken.
Blijkt echter dat we van jouw informatie moeten ontvangen en deze informatie ontvangen we niet of niet tijdig, dan ben jij (of je bedrijf) hiervoor verantwoordelijk.

Art. 11 Aansprakelijkheid
11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongeval ontstaan op je cursuslocatie.
11.2 Aan de inhoud van een brochure, folder of website kunnen geen rechten worden ontleend.
11.3 Als we bij annulering van je cursus en/of opleiding geen passende cursus en/of opleiding voor je vinden, dan zijn wij aansprakelijk tot een bedrag gelijk aan de eerdere overeenkomst. Ieder verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

Art. 12 Geheimhouding
Je gaat vertrouwelijk om met de informatie van medecursisten die je tijdens je cursus en/of opleiding ontvangt.

Art. 13 Overige bepalingen
Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 14 Wijzigingen voorwaarden
Dit waren onze algemene voorwaarden. Duidelijk toch?

Stel dat we in de toekomst toch nog iets wijzigen dan vind je de laatste actuele voorwaarden altijd terug op onze website.