Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PER 07.09.2020

Duidelijk
Omdat wij graag duidelijk communiceren hebben wij ook onze algemene voorwaarden kort en eenvoudig opgeschreven. Dus geen verrassingen omdat er nog ergens kleine lettertjes staan.

Wie zijn wij?
Naam : HBO Safe Veiligheidstrainingen B.V.
Adres : Binckhorstlaan 128
2516 BE DEN HAAG
Telefoon : 085 303 74 80
Email : info@hbosafe.nl
Website : www.hbosafe.nl
KvK : 784 933 74
BTW : NL 86.142.4591B01
IBAN : NL 13 ABNA 0882 0893 23

Je kunt ons volgen op social media:
Facebook: https://b-m.facebook.com/HBOSafe/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/hbo-safe/
Nieuws: https://www.hbosafe.nl/nieuws/

Onze kernwaarden:
Enthousiast – Wij zitten vol vuur
Deskundig – Onze deskundigheid
Persoonlijk – Jij kent ons, wij kennen jou
Kwaliteit – Wij streven altijd naar de allerbeste kwaliteit
Win Win – Dan worden we allemaal beter!

Art. 1 Toepasselijkheid
1.1 We willen onze algemene voorwaarden bij jou onder de aandacht brengen. Er staat namelijk in wat wij voor jou doen en wat we van jou verwachten. De voorwaarden zijn alleen relevant als je je bij ons hebt aangemeld voor een cursus/opleiding.
1.2 Wij zijn heel flexibel.

Art. 2 Inschrijvingen
2.1 Je bent ingeschreven als je van ons een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.
2.2 Je cursus en/of opleiding gaat door bij voldoende aanmeldingen.
2.3 Wij mogen waar nodig de locatie, datum en/of docent veranderen.
2.4 Vol = vol. Degene die zich als eerste aanmelden hebben voorrang.

Art. 3 Annulering en/of wijziging
3.1 Het kan natuurlijk dat er ineens iets tussenkomt, of er een andere reden is waarom je niet aan de cursus kunt deelnemen. Dat is helemaal niet erg. Wij verwachten wel dat je je netjes bij ons afmeldt. Dit kan via de email, sms, of zelfs via de whatsapp. Als het maar vastgelegd is, zodat we er later geen discussie over krijgen.
3.2 Als je op tijd annuleert, dan hoef je niets te betalen.
Wat is dan op tijd?
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de cursus moet je afmelding binnen zijn. Als je toch te laat bent, en je minder dan veertien dagen voor aanvang afmeld, hebben wij inmiddels aardig wat kosten gemaakt. Zo is al het drukwerk besteld, zijn de boeken aangekocht en is je lunch en cursusplek op de locatie gereserveerd. Je bent dan 75% van het cursusgeld aan ons verschuldigd. Voor de overige 25% zullen wij je een creditnota sturen.
Als je jezelf zeven dagen voor aanvang van de cursus afmeld ben je helaas het volledige bedrag kwijt. Wij krijgen het namelijk niet meer voor elkaar om jouw plek aan een ander te verkopen. Jij bent daarom 100% van het cursusgeld aan ons verschuldigd.
3.3 Bij verhindering mag je een collega in jouw plaats laten komen. Geef dit wel ruim van tevoren door, dan hebben wij ook de juiste naam in ons systeem.
3.4. Tijdens een cursus en/of opleiding annuleren is niet mogelijk.
3.5. Als je op de cursus afwezig bent en je hebt dit niet vooraf laten weten, dan vinden wij dat niet zo netjes. We hebben namelijk alle kosten al gemaakt en we hadden op je gerekend. Je bent dan ook het volledige cursusbedrag aan ons verschuldigd.
3.6 Wij mogen cursussen organisatorisch en inhoudelijk wijzigen.
3.7 Een cursus/opleiding gaat door bij voldoende deelname.
Hebben wij toch niet voldoende aanmeldingen, dan ontvang je één week voor aanvang een bericht van ons en zoeken we samen naar een passende oplossing.

Art. 4 Tevredenheidsgarantie
4.1 Wij streven naar de beste kwaliteit. We staan volledig achter onze opleidingen en vertrouwen erop dat je voor de volle 100% tevreden bent. Is dat toch niet het geval?
Geef dan aan dat je niet tevreden bent. Je krijgt dan het volledige cursusbedrag terugbetaald. Onze spelregels wat betreft de tevredenheidsgarantie:
* De 100% tevredenheidsgarantie geldt op alle opleidingen van HBO Safe Veiligheidstrainingen;
* Bij een meerdaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de eerste cursusdag aangeven dat je niet tevreden bent;
* Bij een eendaagse opleiding kun je op een willekeurig moment van de ochtend (tot uiterlijk in de pauze) aangeven dat je niet tevreden bent;
* Als je hebt aangegeven niet tevreden te zijn, wordt daarmee vanaf dat moment de cursus voor je beëindigd;
* Het volledige cursusgeld wordt teruggestort als je hier gebruik van maakt.

Art. 5 Betaling
5.1 Je betaling moet ontvangen zijn binnen veertien dagen na factuurdatum en/of voor aanvang van de cursus.
5.2 Kun je het volledige cursusgeld niet in één keer betalen, laat het ons dan even weten. Dan zoeken we samen een passende oplossing.
5.3 Als je cursus niet tijdig betaald is, loop je het risico dat je niet wordt toegelaten in de les.
5.4 Als je de afspraken niet nakomt mogen wij zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst ontbinden.
5.5 Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er sprake is van aanvraag surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling.
5.6 Eventuele incassokosten ad. 15% van het openstaand bedrag met een minimum van € 100,- zijn voor jouw rekening.
5.7 Indien je de factuur van de door jou te volgen cursus bij jouw zorgverzekeraar wilt declareren ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk om te controleren of de cursus voor vergoeding in aanmerking komt en wat de voorwaarden daarvoor zijn. Ook wanneer je verzekeraar de kosten vergoedt, dien je altijd eerst zelf de factuur aan ons te voldoen conform de voorwaarden genoemd onder artikel 5.1.

Art. 6 Klachten
6.1 Heb je een klacht. Vervelend! Maar laat het ons direct weten, zodat we er alles aan kunnen doen om je klacht te verhelpen.
6.2 Het indienen van een klacht wil niet zeggen dat je de factuur niet hoeft te betalen.
6.3 Waar kan je een klacht indienen? Doe dat op info@hbosafe.nl
6.4 Bij wie kan men een klacht indienen? Dat kan ter attentie van de directeur Jeroen
6.5 Welke termijnen zijn vastgesteld voor het afwikkelen van een klacht? Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur op iedere email, ook op klachten en je krijgt een persoonlijke bevestiging en gaan meteen op zoek naar een passende oplossing.
6.6 Wat zijn de mogelijkheden tot beroep? We gaan er vanuit dat wij het in één keer oplossen, een oplossing om in beroep te gaan zien wij een gesprek met onze directeur Jeroen. Hij zal ook binnen 24u reageren met uitnodiging tot een gesprek die vervolgens binnen een week plaats kan vinden. De oplossing wordt in gezamenlijkheid overeengekomen en naar vastgelegd waarna wij hem als afgerond beschouwen.
6.7 Hoe en waar worden de klachten geregistreerd? Wij zien iedere klacht als een ISO 9001 klacht en registreren die, volgen die, lossen we op en halen lering en verbetering uit de klacht. Onze auditor die jaarlijks ons komt toetsen zal toezien op een juiste klachtenafhandeling.

Art. 7 Intellectueel eigendom
7.1 Alle informatie en het lesmateriaal dat je tijdens de cursus krijgt is van ons. Het is alleen bedoeld voor eigen gebruik.
7.2 Wil je de informatie of het lesmateriaal ergens anders voor gebruiken, vraag hiervoor dan eerst even toestemming aan ons.
7.3 Overtreding van artikel 7.1 en/of artikel 7.2 levert een boete op van € 500,- per dag.

Art. 8 Privacy Verklaring
HBO Safe Veiligheidstrainingen verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door HBO Safe Veiligheidstrainingen en daarvoor hun toestemming hebben gegeven. De privacy verklaring kunt u altijd nalezen en uitprinten via https://hbosafe.nl/privacyverklaring

Art. 9 Verwerking persoonsgegevens
9.1 Persoonsgegevens
– Voor- en achternaam cursist
– Geboortedatum cursist
– Geslacht cursist
– E-mailadres cursist
– Bedrijfsnaam / opdrachtgever
– Naam contactpersoon bedrijf
– Telefoonnummer bedrijf en eventueel mobiel telefoonnummer van contactpersoon
– Adres- en eventueel postadres bedrijf
– Bankrekeningnummer in onze administratie
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Door de aard van ons bedrijf hebben wij geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hbosafe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
9.2 Administratie
Het volgen van onze opleidingen kan alleen wanneer wij persoonlijke gegevens ontvangen. Alleen dan weten wij wie aan welke opleiding deelneemt. Ook kunnen we op die manier met elkaar communiceren. We verzamelen deze gegevens per: inschrijfformulier op de website of aanmeldingen via mail of telefonisch contact.
Bij aanmelding via de website geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens. De toestemming wordt gegeven met een “opt-in methode”. Hierdoor geef je bewust toestemming voor verwerking persoonsgegevens.
Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. Dit betekent een veilige omgeving om jouw gegevens in achter te laten. Met SSL wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden.
9.3 Gegevensverwerking
De onder art. 9.1 genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor:
– Naam, adres, telefoonnummer en emailadres: Denk hierbij aan bevestiging inschrijving opleiding en berichten over wijzigingen aangaande de opleiding. We kunnen je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je te informeren over wijzigingen. Geboortedatum: wordt vermeld op het bewijs van deelname, certificaat en diploma.
– Naam, geslacht en mailadres: adressering nieuwsbrief met informatie over opleidingen en om je op de hoogte te houden van andere interessante artikelen m.b.t. (brand)veiligheid.
– Naam, adres en geboortedatum worden gebruikt voor het versturen van verjaardagskaarten. Naam, emailadres wordt gebruikt voor het opvragen van evaluaties.
– Het verwerken van de naam gegevens bij aanmelding voor het congres of andere activiteiten, met daarbij het bijhouden van aanwezigen. Na afloop van het evenement en de administratieve afhandeling worden deze gegevens verwijderd.
– Bedrijfsgegevens en/of naamgegevens worden gebruikt voor het versturen van de facturen voor de opleidingen.
– HBO Safe Academy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. HBO Safe Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
9.4 Bewaartermijn
Volgens de belastingdienst zijn wij verplicht onze administratie gedurende 7 jaar te kunnen overleggen. Binnen deze termijn zijn wij niet gerechtigd de gegevens uit onze administratie te verwijderen.
Indien je dit wenst kunnen wij je persoonlijke- of bedrijfsgegevens uit onze opleiding administratie verwijderen.
De opslag van persoonlijke gegevens voor nieuwsbrieven en overige informatie is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.
9.5 Opslag van gegevens
Alle gegevens worden online via een beveiligde omgeving opgeslagen. Deze gegevens zijn alleen te bereiken door middel van wachtwoorden. Wij gebruiken op onze website geen cookies of vergelijkbare technieken.
9.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandpreventie Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hbosafe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . HBO Safe Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
9.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van de gegevens van onze klanten en cursisten serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen personeelsleden hebben middels een inlogcode toegang tot de gegevens.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HBO Safe Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Art. 10 Uitvoering van de opdracht
10.1 Indien wij een probleem hebben dan mogen wij de overeenkomst zodanig wijzigen dat uitvoering toch mogelijk is.
10.2 Wij mogen gebruik maken van (diensten van) derden.
10.3 Bij onvoorziene omstandigheden mogen wij de overeenkomst opschorten.
10.4 Mocht er door omstandigheden een geplande cursus of opleiding niet doorgaan, dan zoeken we samen met je naar een passende oplossing.
10.5 Onze docenten zijn zorgvuldig en deskundig. Ze zijn echter niet verantwoordelijk voor jouw inzet en resultaat tijdens de cursus.
10.6 Om onze cursus en/of opleiding nog beter te maken mogen wij tussentijds het programma aanpassen. Brochure, website etc. zijn hierin niet bindend.
10.7 We proberen te allen tijde een oplossing te zoeken.
Blijkt echter dat we van jouw informatie moeten ontvangen en deze informatie ontvangen we niet of niet tijdig, dan ben jij (of je bedrijf) hiervoor verantwoordelijk.

Art. 11 Aansprakelijkheid
11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongeval ontstaan op je cursuslocatie.
11.2 Aan de inhoud van een brochure, folder of website kunnen geen rechten worden ontleend.
11.3 Als we bij annulering van je cursus en/of opleiding geen passende cursus en/of opleiding voor je vinden, dan zijn wij aansprakelijk tot een bedrag gelijk aan de eerdere overeenkomst. Ieder verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

Art. 12 Geheimhouding
Je gaat vertrouwelijk om met de informatie van medecursisten die je tijdens je cursus en/of opleiding ontvangt.

Art. 13 Overige bepalingen
Op onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Art. 14 Wijzigingen voorwaarden
Dit waren onze algemene voorwaarden. Duidelijk toch?

Stel dat we in de toekomst toch nog iets wijzigen dan vind je de laatste actuele voorwaarden altijd terug op onze website.