Eerste Hulp kinderopvang basis

Eerste Hulp kinderopvang basis

Met deze cursus bent u voorbereid op EHBO situaties met uw of iemand anders kind. Bovendien zijn de certificaten van het NIBHV, Rode Kruis of Oranje Kruis geregistreerd in het Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang. Het zijn dus geldige certificaten voor de gastouderopvang.

Inhoud
De leerstof speelt in op situaties waar veel gewerkt wordt met kinderen. Dit kunnen bijvoorbeeld crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties zijn. In de lesstof kan onderscheid gemaakt worden per leeftijdscategorie.

De leerstof is uitgevoerd door nauwe samenwerking met deskundigen. De lesinhoud is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK). De SSHK geldt als hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van hulpverlening bij levensbedreigende aandoeningen of trauma’s bij kinderen.

Examen/ certificering
Bij het succesvol afronden van de cursus, ontvangen deelnemers een certificaat bij een van de boven genoemde instanties.

Indien u volledig BHV’er bij werken met kinderen wilt zijn, via het NIBHV, moet u het onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming binnen drie maanden volgen.