Agressie maatwerk training

Agressie maatwerk training

In de  agressie maatwerk training wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van agressie. Deelnemers gaan zich verdiepen in verbaal en non-verbaal gedrag van personen waarvan zij vermoeden dat deze agressief zijn óf gaan worden.

Door te focussen op fysieke kenmerken zoals rood worden, spierspanning en verhoogd stemvolume, kunt u inschatten of er agressie te verwachten is. Wij richten ons op het herkennen van agressie en stimuleren medewerkers om respectvol te handelen en grenzen aan te geven. Onze ervaring is dat op deze manier veel incidenten voorkomen worden.

Voor wie
De  agressie maatwerk training is voor alle medewerkers die interesse hebben.

Inhoud
In deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Communicatie: oorzaken en gevolgen van agressie
  • Reageren op agressie
  • Agressie voorkomen
  • Agressie en de werkomgeving
  • Opvang en verwerking

Examen/certificering
Na het succesvol afronden van de training ontvangen deelnemers het certificaat Omgaan met Agressie.