Preventiemedewerker herhaling

Preventiemedewerker herhaling

De cursus Preventiemedewerker herhaling is bedoeld voor het opfrissen en uitbreiden van kennis en vaardigheden die nodig zijn als preventiemedewerker. Na deze herhalingsles zijn deelnemers weer op de hoogte van de actuele stand van zaken van preventietaken.

De cursus Preventiemedewerker herhaling neemt een dag in beslag. De cursus is voor gemiddeld 12 personen per cursusgroep.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Arbobeleid
  • RI&E
  • Taken preventiemedewerker
  • Ondernemingsraad
  • Uitwerken casussen in groepsverband

Examen/certificering
Na de training ontvangen deelnemers een certificaat.