Hoofd BHV herhaling

Hoofd BHV herhaling

De cursus Hoofd BHV herhaling is bedoeld voor het opfrissen en uitbreiden van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor taken als Hoofd BHV. Na deze herhalingsles is het Hoofd BHV weer op de hoogte van de actuele stand van zaken van bedrijfshulpverlening. Het doel van de oefeningen is het toetsen van het operationeel optreden van het Hoofd BHV tijdens een oefening of calamiteit. De opleiding Hoofd BHV herhaling neemt een dagdeel in beslag. De cursus is voor gemiddeld 12 personen per cursusgroep.

Voor wie
De opleiding is bedoeld voor personen die Hoofd BHV’er zijn en hun competenties willen opfrissen en uitbreiden. In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Taken en eisen BHV
  • Arbobeleid
  • RI&E en organisatie van de BHV
  • Opzet en beheer van de BHV-organisatie
  • Controleren en bijsturen

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus, moet u in het bezit bent van een NIBHV-diploma Coördinator/Hoofd BHV. Na het succesvol afronden van de cursus wordt de geldigheid van het certificaat verlengd.