Masterclass Externe veiligheid

Masterclass Externe veiligheid

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid in een stroomversnelling geraakt. Weet u hoe u moet omgaan met deze toename van risico’s op het gebied van externe veiligheid? En hoe boekt u veiligheidswinst? Het externe veiligheidsbeleid richt zich op beheersing van risico’s rondom productie, verwerking, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

De masterclass Externe Veiligheid bestaat uit één lesdag.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:

• Besluit externe veiligheid inrichtingen
• Wet milieubeheer
• Ruimtelijke ordening
• Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)
• Veiligheidsrapporten
• Risicoanalyse

Voor wie
De masterclass is bedoeld voor projectmanagers, adviseurs, brandpreventiemedewerkers, medewerkers risicobeheersing, architecten etc. Kortom: voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft en een goede basis wil op het gebied van externe veiligheid.

Examen/certificering
Na de training ontvangen deelnemers het certificaat Externe Veiligheid.