Reanimatie + AED bij kinderen

Reanimatie + AED bij kinderen

Reanimatie bij baby’s en kinderen vraagt om speciale aandacht. Er zit een verschil in grootte en bouw ten opzichte van volwassenen. Tijdens de cursus reanimatie bij baby’s en kinderen leren deelnemers hoe ze moeten handelen onder begeleiding van een Rode Kruis EHBO-instructeur op een reanimatie-pop. De cursus bestaat uit een halve lesdag.

Inhoud

  • Kind in veiligheid brengen
  • Toestand van een baby of kind beoordelen
  • Bewustzijn controleren,
  • Ademhaling beoordelen
  • Type letsel vaststellen
  • EHBO verlenen aan een baby of kind bij – Hartstilstand:
  • Reanimatie met gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)

Examinering/Certificering
Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers een certificaat. De geldigheid van het certificaat is 2 jaar. Wij raden u aan jaarlijks een herhalingstraining te volgen.