Masterclass Externe veiligheid PRO

Masterclass Externe veiligheid PRO

De Masterclass Externe veiligheid PRO is een verdieping op de basistraining Externe Veiligheid. Deze training wordt verspreid over drie lesdagen.

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid in een stroomversnelling geraakt. Weet u hoe u moet omgaan met de risico’s op het gebied van externe veiligheid? En hoe boekt u veiligheidswinst? Het externe veiligheidsbeleid richt zich op beheersing van risico’s rondom productie, verwerking, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:

• Besluit externe veiligheid inrichtingen
• Wet milieubeheer
• Ruimtelijke ordening
• Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO)
• Veiligheidsrapporten
• Risicoanalyse

Voor wie
De masterclass is bedoeld voor projectmanagers, adviseurs, brandpreventiemedewerkers, medewerkers risicobeheersing, architecten etc. Kortom: voor iedereen die met de regelgeving van brandveiligheid te maken heeft en een goede basis wil op het gebied van externe veiligheid.

Examen/certificering
Na de training ontvangen deelnemers het certificaat Masterclass Externe Veiligheid PRO.