VCA basis E-learning + examen

VCA basis E-learning + examen

Wilt u een diploma Veiligheid Checklist Aannemers? Maar heeft u geen tijd om de cursus VCA basis klassikaal te volgen? Dan is e-learning VCA basis een goede keuze. U kunt deze e-learning vanaf uw werkplek of thuis in uw eigen tempo volgen.

De Arbowet verplicht werkgevers voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden te zorgen. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat personeel beschikt over het diploma Veiligheid Checklist Aanemers  (VCA). Om als bedrijf in aanmerking te komen voor het VCA – certificaat, moeten alle operationele medewerkers een VCA – cursus volgen en een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) halen.

Voor wie
Mensen die werkzaam zijn in/bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de chemie, bouw, installatie, constructie, reiniging, beveiliging.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Rechten, plichten en overleg
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheidsgedrag
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen, brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek

Examinering/Certificering
Nadat u de toets met positief resultaat heeft afgelegd, kunt u deelnemen aan het praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte behandelen wij alle thema’s uit de e-learning. De geleerde theorie gaan we realistisch oefenen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers een certificaat. De geldigheid van het certificaat is 2 jaar.