VCA Basis E-learning + examen

VCA Basis E-learning + examen

De Arbowet verplicht werkgevers voor de veiligheid van alle aanwezigen in hun bedrijf te zorgen. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat personeel beschikt over het diploma Veiligheid Checklist Aannmers  (VCA). Om als bedrijf het VCA – certificaat te krijgen, moeten alle operationele medewerkers een VCA – cursus volgen en een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) halen.

Voor wie
Mensen die werkzaam zijn in/bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de chemie, bouw, installatie, constructie, reiniging of beveiliging.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Rechten, plichten en overleg
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheidsgedrag
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen, brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek

Examinering/Certificering
Na het afronden van de e-learning kan de cursist zich opgeven voor een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers een certificaat.