Immediate Life Support (ILS)

Immediate Life Support (ILS)

Iedere zorginstelling moet maatregelen treffen voor herkenning, stabilisatie en eventuele reanimatie van acute patiënten. De methodische benadering van patiënten staat in deze cursus centraal en levert een gestructureerde en professionele behandeling van de patiënt op. De cursus bestaat uit één lesdag.

Voor wie
Artsen en verpleegkundigen die vanuit hun beroep speciale reanimatietechnieken toepassen.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Herkenning van de acute patiënt volgens de ABCDE- methodiek
  • Preventie van een cardio respiratoir arrest
  • Basale reanimatie vaardigheden
  • Defibrillatie
  • Ritmeherkenning
  • Airway management
  • Medicatie toediening
  • Informatieoverdracht aan het Reanimatie en het Advanced Life Support
    Algoritme

Examinering/Certificering
Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers het certificaat ERC NRR Immediate Life Support provider ILS Immediate Life Support (ILS) Immediate Life Support.