BHV ploegleider basisopleiding

BHV ploegleider basisopleiding

De Ploegleider is meestal een beheerder van de organisatie en geeft leiding aan bedrijfshulpverleners tijdens calamiteiten. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg getraind wordt en blijft. Het beheer en de controle van veiligheidsmiddelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket.

In de ploegleider basisopleiding komen al deze onderdelen aan bod. Een ploegleider moet namelijk niet alleen beschikken over specifieke kennis, maar ook over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de opleiding voldoende tijd zijn voor het trainen van deze vaardigheden en het inbrengen van praktijkervaringen.

Kenmerken

  • Maatwerk lesplan
  • Opleiding gedurende twee dagen of een e-learning gecombineerd met één trainingsdag
  • Scenario en procedure denken in combinatie met leiding geven staat voorop
  • Werken met de diverse bedrijfsspecifieke scenario’s, hetgeen in de huidige procedures staat beschreven
  • Leiding geven en nabespreken van een BHV inzet
  • Oefenen met de aanwezige alarmerings- en communicatiemiddelen

Voorafgaand aan de cursus ontvangt de cursist het leerboek Ploegleider BHV en na het slagen voor het examen en het voltooien van de trainingsdag ontvangt de cursist een certificaat en pasje. Het boek dient voorafgaand aan de les te worden doorgelezen zodat een bepaalde basiskennis aanwezig is.