BHV ploegleider basisopleiding

BHV ploegleider basisopleiding

De beheerder binnen uw organisatie heeft ploegleiderstaken bij calamiteiten. Hij geeft leiding aan bedrijfshulpverleners en zorgt ervoor dat zijn ploeg getraind wordt en blijft. Het beheer en de controle van veiligheidsmiddelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket.

In de ploegleider basisopleiding komen al deze onderdelen aan bod. Een ploegleider moet namelijk niet alleen beschikken over specifieke kennis, maar ook over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de herhalingsles voldoende tijd zijn voor het trainen van deze vaardigheden en het inbrengen van praktijkervaringen.

Kenmerken

  • Maatwerk lesplan met HBO Safe pasje
  • Opleiding op uw eigen locatie gedurende één dag van 8:30 tot 16:30 uur
  • Scenario en procedure denken in combinatie met leiding geven staat voorop
  • Werken met de diverse bedrijfsspecifieke scenario’s, hetgeen in de huidige procedures staat beschreven, leiding geven aan- en nabespreken van een BHV inzet
  • Het oefenen met de aanwezige alarmerings- en communicatiemiddelen
  • De prijs is inclusief het leerboek NIBHV Ploegleider BHV en na het slagen van het theorie-examen het HBO Safe pasje ‘Ploegleider BHV’. Het boek dient voorafgaand aan de les te worden doorgelezen zodat een bepaalde basiskennis aanwezig is
  • De prijs is inclusief het gebruik van alle benodigde materialen, leerboek, examen, examenkosten, certificaatkosten, administratiekosten, instructie uren van de docent, kilometervergoeding van docent, etc.

Beschikbare data op ons trainingscentrum

  • 6 november.
  • Omdat deze les een BHV Ploegleider herhalingsles betreft zal voorafgaand hieraan een E-learning BHV Ploegleider moeten worden afgerond. Een afgeronde E-learning zal toegang geven tot de les.