Advanced Life Support (ALS)

Advanced Life Support (ALS)

De cursus ALS (Advanced Life Support) biedt een gestandaardiseerde benadering van de cardiopulmonale reanimatie van volwassenen. Deze cursus is bedoeld voor professionele hulpverleners die onderdeel uitmaken van het reanimatieteam in een ziekenhuis of ambulance. De cursus bestaat uit twee lesdagen.

Voor wie
Artsen, verpleegkundigen en overige medische professionals van wie wordt verwacht dat zij ALS kunnen toepassen zowel in als buiten het ziekenhuis.

Inhoud
In deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Herkenning van acute patiënten volgens de ABCDE-methode
  • ALS-algoritme
  • Hypothesevorming
  • Airway management
  • Ritmebewaking en -herkenning
  • Veilig defibrilleren
  • Medicatie toediening
  • Uitvoeren van deelvaardigheden zoals intubatie, defibrilleren,
    cardioverteren en pacen

Examinering/Certificering
Deelnemers die de vereiste standaard bereiken ontvangen een ERC – providercertificaat.