Kleine blusmiddelen training

Kleine blusmiddelen training

De cursus Kleine Blustoestellen is bedoeld voor personen die in een bedrijf met brand kunnen worden geconfronteerd. Het belangrijkste doel van deze cursus is niet-deskundige personen leren met kleine blustoestellen een brand te blussen. De opleiding neemt een dagdeel in beslag. De cursus is voor gemiddeld 12 personen per cursusgroep.

Voor wie
Voor iedereen die een blusmiddel moet kunnen hanteren.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Regels die gelden na ontdekking van een brand
  • Algemene regels bij het blussen
  • Verschijnsel brand: wat is brand, hoe ontstaat het en hoe is het te blussen
  • Blussen van een beginnende brand met kleine blustoestellen

Examen/certificering
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen deelnemers een certificaat.