Hoofd BHV basisopleiding

Hoofd BHV basisopleiding

Het hoofd BHV neemt organiserende taken over van de werkgever. Deze opleiding leidt cursisten op tot coördinator/hoofd BHV. In deze cursus krijgen deelnemers de juiste kennis en handvatten om deze functie goed uit te oefenen.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 3 lesdagen, verspreid over niet-aaneengesloten dagen. Er zijn 2 cursusdagen en de derde dag is de examendag waarbij de cursist een schriftelijk examen aflegt en een beleidsstuk presenteert aan de examencommissie. Om het examen voor te bereiden worden er 10 à 16 weken uitgetrokken. De cursus is voor gemiddeld 12 personen per cursusgroep.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Taken en eisen BHV
  • Arbobeleid
  • RI&E en organisatie van de BHV
  • Opzet en beheer van de BHV-organisatie
  • Controleren en bijsturen

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor personen die managementverantwoordelijkheid willen dragen voor een onderdeel van de organisatie en/of verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het arbobeleid. In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Examen/certificering
De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en verdediging van het beleidsstuk. Na het behalen van het examen en succesvolle verdediging van het beleidsstuk, ontvangt de cursist het diploma ‘Coördinator/Hoofd BHV’.