VCA basis E-learning, praktijkdag en examen

VCA basis E-learning, praktijkdag en examen

Wilt u een diploma Veiligheid Checklist Aannemers? Maar heeft u geen tijd om de cursus VCA basis geheel klassikaal te volgen? Dan is de bovenstaande cursus een goede keuze. U kunt de e-learning vanaf uw werkplek of thuis in uw eigen tempo volgen.

De Arbowet verplicht werkgevers voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden te zorgen. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat personeel beschikt over het diploma Veiligheid Checklist Aannemers  (VCA). Om als bedrijf in aanmerking te komen voor het VCA – certificaat, moeten alle operationele medewerkers een VCA – cursus volgen en een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) halen.

Voor wie
Mensen die werkzaam zijn in/bij een bedrijf dat werkzaamheden uitvoert in de chemie, bouw, installatie, constructie, reiniging of beveiliging.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Rechten, plichten en overleg
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheidsgedrag
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen, brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Elektriciteit
 • Ergonomische werkplek

Examinering/Certificering
Nadat u de e-learning met positief resultaat heeft afgerond, kunt u deelnemen aan het praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte behandelen wij alle thema’s uit de e-learning. De geleerde theorie gaan we realistisch oefenen. Daarna volgt een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers een certificaat. De geldigheid van het certificaat is 2 jaar.