Brandveiligheid voor gebouwbeheerders

Brandveiligheid voor gebouwbeheerders

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het bouwwerk. Met de juiste maatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans op brandgevaarlijke situaties en voorkomt u aansprakelijkheidsclaims.

Voor wie
De cursus is onder andere bedoeld voor facilitairmanagers, gebouwbeheerders en huisvestingsmanagers. Kortom: voor iedereen die met gebouwbeheer te maken heeft.

Inhoud
De volgende onderdelen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Wet- en regelgevingen
  • Bouwkundige brandpreventie
  • Taken en verantwoordelijkheden beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken
  • Brandveiligheid van uw gebouw waarborgen
  • Uitvoeren en naleven bouwregelgeving
  • Afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade

Examen/certificering
Na het succesvol afronden van de cursus ontvangen deelnemers een certificaat.