NEN 3140 – Voldoende Onderricht Persoon

NEN 3140 – Voldoende Onderricht Persoon

Om met elektrische installaties, apparaten en gereedschappen te mogen werken, is een minimale deskundigheid vereist. Een Voldoend Onderricht Persoon mag eenvoudige elektrotechnische bedieningswerkzaamheden uitvoeren. Hij moet bij deze werkzaamheden op de hoogte te zijn van elektrische gevaren en het veilig stellen hiervan.

Voor wie
Werknemers die te weinig of geen elektrische kennis hebben, maar wel af en toe eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren.

Inhoud
In deze cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Wet en regelgeving (ARBO-wet, NEN 1010, NEN 3140 e.d.)
  • Begrippen: spanning, stroom en weerstand
  • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Spanningsloos maken en weer inschakelen van apparatuur en installaties
  • Vervangen van smeltveiligheden en mes-patronen
  • Monteren stekkers en vervangen wandcontactdozen
  • Vervangen lampen en starters
  • Aanzetten en afkoppelen elektromotoren
  • Het ‘resetten’ van thermische beveiligingen
  • Gereedschappen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Examen/certificering
De cursus wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist het certificaat ‘Voldoende Onderricht Persoon’.