Onderhoud

Ladders

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Het is dan ook logisch dat er strenge wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen. Warenwet Besluit Draagbaar Klimmaterieel In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waar ladders en trappen voor professioneel gebruik aan moeten voldoen. Deze norm biedt .....

Lees meer

Arbeidsmiddelen NEN 3140

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te werken, moeten arbeidsmiddelen in goede staat verkeren en op de juiste manier gebruikt worden. Periodiek onderhoud In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en .....

Lees meer

Sprinklerinstallatie

Een sprinklerinstallatie is een vaste brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren, te beheersen en te blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water sproeien. Onderhoud Heeft u een sprinklerinstallatie? Dan wilt u natuurlijk zeker weten dat deze .....

Lees meer

Rook- en warmteafvoer installatie (RWA)

Een rook- en warmteafvoersysteem voorkomt onbeheerst uitbreiden van brand. Met een rook- en warmteafvoersysteem blijven vluchtwegen veilig en heeft d brandweer voldoende zicht om brand te lokaliseren en te bestrijden. Een rook- en warmteafvoersysteem zorgt dat het grootste gevaar bij brand, rook en hitte, beheersbaar blijft. Onderhoud RWA – installatie .....

Lees meer

Blusgasinstallatie

Blusgasinstallaties worden vaak toegepast in serverruimten ter bescherming van verschillende soorten machines. Blusgasinstallaties worden vooral in situaties waarbij water als blusstof minder geschikt is gebruikt. Zoals bijvoorbeeld in computer- en opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen. Ook worden blusgasinstallaties gebruikt voor het beveiligen van objecten, zoals gasturbines en schakelkasten Onderhoud Het onderhoud .....

Lees meer

Noodverlichting

Bij calamiteiten moet noodverlichting de vluchtweg aanduiden. Noodverlichting is net als gewoon licht aan onderhoud onderhevig. Sterker nog, u bent verplicht deze verlichting te onderhouden. Periodieke onderhoudsplicht Het onderhoud van noodverlichting is meer dan alleen het vervangen van lampen. Soms zijn er verkeerde routes, verouderde pictogrammen of storingen in de .....

Lees meer

Brandwerende doorvoeringen

In ieder pand zijn brand- en rookscheidingen aangebracht. Om leidingen, kanalen en kabels door het pand te leggen, worden er in wanden sparingen gemaakt. Maar bij sparingen groter dan 25 mm wordt de functie van brand- en rookscheidingen teniet gedaan. Om toch aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen, .....

Lees meer

Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

Een ontruimingsinstallatie heeft als functie de aanwezige mensen binnen een gebouw te alarmeren, zodat zij snel naar buiten kunnen vluchten. Door een sirene worden aanwezigen gewaarschuwd wanneer er brand uitbreekt. Verplicht bij brandmeldinstallaties Heeft u een brandmeldinstallatie verplicht gesteld in uw organisatie? Dan bent u automatisch verplicht om een ontruimingsinstallatie .....

Lees meer

Brandmeldinstallatie (BMI)

Snel afrekenen met brand? Brandmeldsystemen zorgen ervoor dat brand tijdig gesignaleerd wordt. Zo kan brandschade en letsel bij omstanders voorkomen worden. Onderhoud Brandmeldinstallatie Wordt uw brandmeldinstallatie maandelijks gecontroleerd? Wordt er een logboek bijgehouden? Misschien heeft de beheerder geen tijd om deze verplichte controles uit te voeren. Wilt u de brandveiligheid .....

Lees meer

Evacuatiemiddelen

In noodsituaties waarbij hulpbehoevende mensen geëvacueerd moeten worden, zijn de juiste evacuatiemiddelen van levensbelang. Door een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E) weet u hoe te handelen bij calamiteiten. Hiermee worden risico’s geminimaliseerd en weet iedereen waar die aan toe is in geval van nood. Wij hebben de volgende middelen om evacuaties .....

Lees meer

EHBO - koffers

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers. Naast brandveiligheid valt hier ook bedrijfshulpverlening onder. EHBO – koffer verplicht op werkvloer Een bedrijfshulpverlener moet altijd een EHBO – koffer tot zijn beschikking hebben. Veel bedrijven vinden het lastig een goede EHBO – koffer samen te stellen die past .....

Lees meer

Blusmiddelen

Een beginnende bedrijfsbrand kan uitslaan tot het compleet afbranden van een bedrijfspand. Met goede basisvoorzieningen, zoals brandslanghaspels en handbrandblustoestellen, kan dit gelukkig voorkomen worden. Draagbare blussers Welk blusmiddel of brandblusser u het beste kan gebruiken, is afhankelijk van het materiaal dat in brand staat. Bij elk type materiaal is een .....

Lees meer

AED's

In Nederland krijgen wekelijks ruim 300 mensen een hartstilstand. Wanneer er geen hulp geboden wordt, overleeft slechts 10% dit. Bij een hartstilstand vergroot reanimatie met een AED de overlevingskans met 70% AED Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. .....

Lees meer