RI&E

RI&E

De RI&E, hoe zit dat nou eigenlijk?

Een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie, u heeft er vast wel eens van gehoord. Een RI&E is er voor bedoeld risico’s van een bedrijf in kaart te brengen en terug te dringen. Zodra je een bedrijf hebt met personeel ben je verplicht een RI&E te hebben, maar als werkgever wil je er natuurlijk sowieso naar streven een zo veilig mogelijke omgeving voor uw personeel te creëren.

Praktisch gezien bestaat de RI&E uit twee onderdelen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s en een plan om deze risico’s op te lossen. Door inzicht te krijgen in de risico’s die er binnen uw bedrijf spelen kunnen de juiste maatregelen genomen worden. De RI&E dient er ook voor om in kaart te brengen hoe u aan de slag moet met het oplossen van de risico’s en in welke volgorde. Het uiteindelijke doel is om risico’s voor werknemers en bedrijven te verlagen.

Een RI&E kunt u zelf maken, maar voor advies kunt u ons altijd inschakelen. Daarnaast kunt u het opstellen van een RI&E ook aan ons uitbesteden.

Onze digitale RI&E
Sociale en fysieke veiligheid inrichten, borgen en waar nodig verbeteren. Dat zijn doelen voor veel bedrijven en instellingen als het gaat om ARBO. Bedrijven en instellingen hebben behoefte aan een eenvoudig systeem voor de inrichting, beheer en sturing van hun veiligheid. Hoe kunnen we dit realiseren?

Ons antwoord op deze vraag is een combinatie van mensen met de juiste kennis, competenties en motivatie, afgestemde procedures, hulpmiddelen en een systeem: Digitaal Veiligheid Volg Systeem (kortweg DVVS). Met minder inspanningen willen we effectiever aan de slag.

Volledig in control?
Kies voor onze digitale RI&E waarbij u voor een vast bedrag zelf de RI&E kunt opstellen, wij jaarlijks langskomen voor een update of toetsing en het gehele jaar ondersteuning van ons krijgt.