RI&E

RI&E

De RI&E, hoe zit dat nou eigenlijk?

Een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie, u heeft er vast wel eens van gehoord. Een RI&E is er voor bedoeld risico’s van een bedrijf in kaart te brengen en terug te dringen. Zodra je een bedrijf hebt met personeel ben je verplicht een RI&E te hebben, maar als werkgever wil je er natuurlijk sowieso naar streven een zo veilig mogelijke omgeving voor uw personeel te creëren.

Praktisch gezien bestaat de RI&E uit twee onderdelen: een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s en een plan om deze risico’s op te lossen. Door inzicht te krijgen in de risico’s die er binnen uw bedrijf spelen kunnen de juiste maatregelen genomen worden. De RI&E dient er ook voor om in kaart te brengen hoe u aan de slag moet met het oplossen van de risico’s en in welke volgorde. Het uiteindelijke doel is om risico’s voor werknemers en bedrijven te verlagen.

Een RI&E kunt u zelf maken, maar voor advies kunt u ons altijd inschakelen. Daarnaast kunt u het opstellen van een RI&E ook aan ons uitbesteden.