Programma van Eisen

Programma van Eisen

In het Programma van Eisen (PvE) is nauwkeurig omschreven wat er van een bepaald product wordt verwacht. Voor het opstellen van het Programma van Eisen is kennis noodzakelijk van de regelgeving.

Programma van Eisen bij brandmeldinstallaties
Het Bouwbesluit eist dat brandmeldinstallaties voldoen aan de NEN 2535 norm. Deze norm schrijft het ontwerp en de uitvoering van brandmeldinstallaties voor. Ook staat hierin vermeld waar melders geplaatst moeten worden. Dit gebeurt op basis van het Programma van Eisen.

Iedere organisatie HBO Safe
Wilt meer weten over het opstellen van het Programma van Eisen? Laat u adviseren door onze onafhankelijke adviseurs.