Brandoverslag

Brandoverslag

Met brandoverslag bedoelen we de doorslag van brand via inwendige scheidingsconstructies en de buitenlucht. Deze doorslag kan verticaal of horizontaal plaatsvinden.

Brandcompartimenten
Gebouwen zijn verdeeld in brandcompartimenten. Deze afgesloten ruimtes zorgen ervoor dat brand een bepaalde tijd wordt tegengehouden. Deze scheidingen moeten voldoen aan Weerstand Brand Doorslag en Brand Overslag (WBDBO).

Waarom een overslagberekening maken?
Een overslagberekening berekent hoe ver een brand kan uitslaan. Hierbij wordt er gekeken of er risico bestaat dat een brand overslaat naar een andere ruimte via de buitenlucht. Bij de berekening wordt er vanuit gegaan dat alle inwendige scheidingsconstructies op orde zijn.

Eisen brandoverslag
In het Bouwbesluit is vastgelegd hoeveel minuten de weerstand tegen brandoverslag minimaal moet zijn. Dit kan 20, 30 of 60 minuten zijn. Wij berekenen of uw pand voldoet aan deze minimale overslagtijd. De berekening ondersteunen we met tekeningen en een helder rapport. Voldoet uw gebouw niet aan de eisen? Wij geven in het rapport aan welke maatregelen nodig zijn om de situatie te verbeteren.

Iedere organisatie HBO Safe
Wilt meer advies over brandoverslag? Laat u adviseren door onze onafhankelijke adviseurs