Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen kan bijzonder lastig zijn. Door continue veranderingen in wet- en regelgeving, werkpleksituaties en productsamenstellingen kan een goed stoffenmanagement veel tijd kosten. Maar u wilt natuurlijk wel voorkomen dat werknemers blootstaan aan de gevaren van gevaarlijke stoffen.

Arbowet
Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht risico’s op de werkplek in kaart te brengen en te reduceren. Werkgevers zijn verplicht gevaren te onderzoeken en deze zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie is een Gevaarlijke Stoffen Management?
Gevaarlijke Stoffen Management is voor organisaties die te maken hebben met schadelijke stoffen en deze gericht willen beperken. Voor deze bedrijven geldt onder andere de PGS15 als richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen.

Iedere organisatie HBO Safe
Wilt meer weten over gevaarlijke stoffenmanagement? Laat u adviseren door onze onafhankelijke adviseurs