Brandwerende doorvoeringen

Brandwerende doorvoeringen

In ieder pand zijn brand- en rookscheidingen aangebracht. Om leidingen, kanalen en kabels door het pand te leggen, worden er in wanden sparingen gemaakt. Maar bij sparingen groter dan 25 mm wordt de functie van brand- en rookscheidingen teniet gedaan. Om toch aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen, moeten doorvoeringen brandwerend gedicht worden.

Zijn in uw pand doorvoeringen brandwerend?
Bij een onjuiste doorvoer is branddoorslag naar het volgende compartiment een kwestie van minuten. Wanneer u niet zeker weet of u doorvoeringen veilig zijn, kunnen wij langskomen om dit te controleren en indien nodig te verhelpen.

Iedere organisatie HBO Safe
Wilt u meer weten over brandwerende doorvoeringen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag.