Rook- en warmteafvoer installatie (RWA)

Rook- en warmteafvoer installatie (RWA)

Een rook- en warmteafvoersysteem voorkomt onbeheerst uitbreiden van brand. Met een rook- en warmteafvoersysteem blijven vluchtwegen veilig en heeft d brandweer voldoende zicht om brand te lokaliseren en te bestrijden. Een rook- en warmteafvoersysteem zorgt dat het grootste gevaar bij brand, rook en hitte, beheersbaar blijft.

Onderhoud RWA – installatie
Wilt u erop kunnen vertrouwen dat installaties echt functioneren? Het systeem moet dan voorzien zijn van een CCV-inspectiecertificaat. Dit certificaat toont aan dat aanwezige brandbeveiligingssystemen aan de huidige regelgeving voldoen. Een RWA-systeem moet jaarlijks onderhouden worden volgens onderhoudsnorm NEN 2654-3. Onze gecertificeerde servicemonteurs onderhouden installaties volgens wettelijke normen.
Iedere organisatie HBO Safe
Wilt meer advies over rookbeheersing? Laat u adviseren door onze onafhankelijke adviseurs.