Ladders

Ladders

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Het is dan ook logisch dat er strenge wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen.

Warenwet Besluit Draagbaar Klimmaterieel
In de Nederlandse norm NEN 2484 is vastgelegd waar ladders en trappen voor professioneel gebruik aan moeten voldoen. Deze norm biedt alleen onvoldoende veiligheidsniveau. Daarom moeten alle ladders, vouwladders en trappen in Nederland voldoen aan de Warenwet Besluit Draagbaar Klimmaterieel. Deze wet biedt een hoger veiligheidsniveau dan de Europese NEN131.

Vakkundig advies
Laat u vakkundig adviseren over uw klimmateriaal. Alleen dan bent u zeker van een betrouwbare werkomgeving.

Iedere organisatie HBO Safe
Wilt u meer weten over vluchtladders? Laat het ons weten. Wij helpen u graag.