Arbeidsmiddelen NEN 3140

Arbeidsmiddelen NEN 3140

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te werken, moeten arbeidsmiddelen in goede staat verkeren en op de juiste manier gebruikt worden.

Periodiek onderhoud
In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en installaties geen gevaar mogen opleveren voor werknemers. Elk arbeidsmiddel waarvan de veiligheid-technische staat door gebruik achteruit gaat, moet periodiek gekeurd worden.

Vakkundig advies
Laat u vakkundig adviseren over uw arbeidsmiddelen. Alleen dan bent u zeker van een betrouwbare werking. Wij voeren de jaarlijkse controles en het onderhoud graag voor u uit.

Iedere organisatie HBO Safe
Wilt u meer weten over arbeidsmiddelen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag.