De directie heeft als ambitie om een actieve bijdrage te leveren aan de CO2-reductie doelstellingen welke binnen het Klimaatakkoord van Parijs zijn geformuleerd. Op deze manier willen win bijdragen aan een duurzamere wereld. We zien daarbij dat duurzaamheid ook bij onze klanten een steeds belangrijkere rol speelt. 

Dit is een van de redenen voor het certificeren op de CO2-Prestatieladder. Daartoe hebben wij onze CO2 footprint van het jaar 2021 inzichtelijk gemaakt, zie daartoe in de bijlage de Emissie Inventarisatie en het Energiemanagement plan.

Wij zijn ons als bedrijf bewust van onze impact op de leefomgeving en zullen ook onze best doen om onze “voetafdruk” te verkleinen zodat iedereen in een prettige en gezonde wereld kan leven.  Het is onze ambitie om onze CO2 footprint in het jaar 2026 met 67% te reduceren. Dit doen wij door de inkoop van groene elektra en het verder elektrificeren van ons bedrijfswagens.

Ten minste twee keer per jaar communiceren wij naar de door ons geïdentificeerde belanghebbenden over onze CO2-footprint en over de voortgang van onze reductiedoelstelling.

Mocht u vragen of nadere ideeën hebben hierover dan verneem ik dat graag op jeroen@hbosafe

Op de SKAO site van NLSafety Holding B.V. stellen we ook documentatie beschikbaar zodat dit door derden kan worden ingezien. De link naar deze site is SKAO.

Wat betreft de documenten zoals Energiemanagement actieplan en Communicatieplan en Participatieplan verwijzen wij naar BrandveiligNL