Eerste Hulp bij werken met kinderen basis (NIBHV)

Eerste Hulp bij werken met kinderen basis (NIBHV)

Het NIBHV – certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) staat op de lijst van geregistreerde certificaten in het Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang. Het NIBHV – certificaat is een geldig EHBO – certificaat voor de gastouderopvang.

Inhoud
De leerstof speelt in op situaties waar veel gewerkt wordt met kinderen. Dit kunnen bijvoorbeeld crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties zijn.  In de lesstof kan onderscheid gemaakt worden per leeftijdscategorie.

De leerstof is uitgevoerd door nauwe samenwerking met deskundigen. De lesinhoud is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK). De SSHK geldt als hét expertisecentrum in Nederland op het gebied van hulpverlening bij levensbedreigende aandoeningen of trauma’s bij kinderen.

Examen/ certificering
Bij het succesvol afronden van de cursus, ontvangen deelnemers het certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen. Dit certificaat geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald.