Nieuws

Veelgestelde vragen tijdens de Corona crisis

Dit laatste update van deze Q&A was op: 29-04-2020 om 14:30 uur

Hieronder treft u meest gestelde vragen en onze antwoorden hoe HBO Safe Veiligheidstrainingen omgaat met de gevolgen van de Corona crisis. Dit artikel wordt dagelijks ge-update indien dat nodig is.

1. De diploma’s van een (deel) van onze BHV’ers verloopt binnenkort. Dan hebben we te weinig competente BHV’ers. Wat nu?
De Corona crisis noemt men een overmacht situatie. HBO Safe volgt de maatregelen op die de overheid heeft opgelegd. Doordat praktijktrainingen in groepsverband plaatsvinden, kunnen deze nu niet worden gehouden.

Zowel HBO Safe alsmede de certificerende instellingen zoals het NIBHV, Rode Kruis en Oranje Kruis hebben een coulanceregeling afgesproken. Deze coulanceregeling houdt in dat door middel van een e-learning de competenties behouden blijven en een verkorte praktijktraining gevolgd kan worden wanneer de maatregelen vanuit de overheid zijn opgeheven. Zo blijven uw BHV-ers competent in de tussenliggende periode.

Wanneer u gebruik wilt maken van de coulanceregeling en e-learnings wilt aanvragen voor de betreffende BHV-ers verzoeken wij u een mail te sturen met de namen, geboortedata en e-mailadressen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde dag te reageren. Door de ontstane drukte bij onze front- en backoffice kan het echter onverhoopt voor komen dat het iets langer duurt. Heeft uw vraag spoed? Belt u ons dan alstublieft, zodat wij met u kunnen overleggen. Wij zijn doordeweeks bereikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

2. Wat gebeurt er met mijn training die ingepland is in april/mei nu de overheidsmaatregelen zijn verlengd tot juni?
Wij benaderen zelf actief de BHV-contactpersonen binnen uw organisatie. Geplande trainingen worden in overleg verplaatst naar een datum na 1 juni. Heeft u als BHV-er vragen, neemt u dan eerst contact op met de BHV-contactpersoon binnen uw organisatie.

3. We hebben een verbandtrommel via jullie, maar die moet aangevuld worden. Kunnen jullie dat ook nu nog regelen?
Jazeker. Onze onderhoudsmedewerkers werken gewoon door. Ingepland onderhoud kan nog steeds uitgevoerd worden, mits het voor onze onderhoudsdeskundigen veilig en zonder besmettingsgevaar uitgevoerd kan worden. U kunt de benodigde veiligheidsmiddelen ook eenvoudig bestellen via onze webshop . Binnen enkele dagen heeft u de bestelling dan in huis.

4. In het najaar moeten we de herhalingstraining volgen. Komt onze training in gevaar doordat een deel van de planning met andere klanten verschuift?
Het overgrote deel van onze klanten die jaarlijks in het najaar trainen zijn al ingepland. Is er een datum met u afgesproken voor de training in het najaar? Dan is deze datum reeds aan u bevestigd en vastgelegd in de planning, met de docent en eventueel ook een van onze Lotus-slachtoffers. Tenzij maatregelen ook in het najaar nog van kracht zijn, gaat uw training gewoon door.

Traint u normaliter in het najaar, maar heeft u nog geen datum afgesproken voor de herhalingstraining? Neemt u dan alstublieft op korte termijn contact met ons op, om alsnog uw trainingsmoment vast te leggen.

5. Waar kan ik terecht met vragen over mijn e-learning?
U kunt terecht bij onze medewerkers van de front office voor het aanvragen van de e-learning alsmede het resetten van inloggegevens als andere vragen.

6. Onze training gaat niet door, waarom vragen jullie toch om nu de factuur te betalen?
Wij verzoeken u de factuur te betalen, zodat de bedrijfscontinuïteit van HBO Safe (zoals salaris personeel, huur, energie, verzekeringen, leaseauto, etc.) gewaarborgd blijft.

In principe is onze dienst uitgesteld tot na de Corona crisis. Alle trainingen die wij in de periode van maart t/m mei gepland hadden staan, voeren wij in overleg met u uit. Hiervoor werken wij deze zomer op normaal tempo door en kunnen trainingen ook in de zomervakantieperiode worden ingepland. Ondanks dat hier extra arbeidsuren aan verbonden zijn, rekenen wij – in tegenstelling tot de meeste andere aanbieders – geen extra kosten of annuleringskosten aan u door voor het verplaatsen van de training.

7. Wat moet ik als BHV’er doen in geval van inzet en/of een reanimatie om de risico’s op besmetting zo klein mogelijk te maken?
De Rijksoverheid geeft hierover de volgende richtlijnen:

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Daarom wordt het volgende geadviseerd:

  • Geef geen mond-op-mond-beademing meer bij volwassenen.
  • Geef wel borstcompressies.
  • Gebruik een AED.

Als iemand corona heeft of als er sterke verdenking zijn:

  • Geef geen mond-op-mond beademing.
  • Geef geen borstcompressies.
  • Sluit alleen de AED aan.

Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.

Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.

Valt u in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Als u als BHV’er wordt ingezet:

  • Zorg dat er maximaal 2 BHV’ers (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen moeten op ruime (minimaal 1,5 meter) afstand zijn.
  • 1 hulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten voor aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden.

Wat kan ik doen voor ontsmetting bij BHV-acties?
Desinfecteer uw handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Wij verwijzen u tevens naar de laatste nieuwsberichten van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Voor onze vaste klanten hebben wij een gratis e-learning over het verlenen van BHV tijdens de Coronacrisis beschikbaar.
Door het maken van de e-learning kunnen BHV’ers hun eigen veiligheid vergroten door middel van concrete tips en handelingsperspectief. Tevens worden de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad omtrent volwassen reanimatie verduidelijkt en wordt BHV-kennis opgefrist. Wilt u als vaste klant gebruik maken van deze gratis e-learning, download dan dit bestand, vul alleen de bedrijfsnaam, de gegevens van de gewenste deelnemers en hun e-mailadressen in en stuur het ingevulde bestand naar info@hbosafe.nl dan sturen wij de betreffende BHV’ers zo snel mogelijk een inlog voor de e-learning.

8. We hebben de trainingen al betaald, maar voorlopig maken we hier geen gebruik van. Kunnen we ons geld terug krijgen?
Om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen, kunnen we een dergelijk verzoek niet zonder meer honoreren. Zodra de maatregelen worden opgeheven, worden geannuleerde trainingen alsnog ingehaald. Er worden hiervoor geen extra kosten aan u doorberekend.

9. Mijn training staat gepland bij een van jullie collega-opleidingsbedrijven, gaat deze nog door?
Alle trainingen zijn tot 1 juni komen te vervallen, wel kunnen wij alvast in overleg met u een nieuwe trainingsdatum plannen voor na deze periode. Sommige collega-opleiders hebben aangegeven nu nog geen data vast te leggen in afwachting van opheffing van de geldende maatregelen. In dat geval zijn wij afhankelijk van het moment waarop zij de planning weer opstarten.

Ook wanneer u bij een van onze collega-opleiders de training volgt kunt u gebruik maken van de coulanceregeling waarbij u een e-learning volgt en later een verkorte praktijkdag volgt.

10. Wat gebeurt er met de Code 95 vermelding, die verloopt voordat ik op (herhalings)training kom?
Door het besluit om scholen te sluiten, worden de nascholingscursussen voor beroepschauffeurs niet meer geregistreerd. Dit betekent dat de gevolgde cursussen vanaf 17 maart niet meetellen voor de code 95. Dit geldt in ieder geval tot en met 20 mei.

Chauffeurs die problemen hebben met het volbrengen van de verplichte 35 uur nascholing als gevolg van maatregelen tegen het coronavirus, kunnen deze bij de eerstvolgende mogelijkheid afronden. Tot die tijd mogen deze chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Indien de code 95 en het rijbewijs gelijktijdig vervallen, kan de chauffeur een nieuw rijbewijs zonder code 95 aanvragen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport handhaaft in deze gevallen niet op de geldigheid of afwezigheid van code 95, zolang de Corona-crisis voortduurt.

Betreft informatie over de handhaving op de geldigheid van code 95 kunt u terecht op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport [laatste update 29-04-2020]

11. Er is voorgesteld om in de zomer de (herhalings)training te doen. Dan zijn veel medewerkers op vakantie. Wat nu?
Wij hebben vooralsnog besloten dat tijdens de zomervakantie alle trainingen niet alleen bij u, maar ook op ons trainingscentrum uitgevoerd kunnen worden. In overleg met u zoeken wij graag naar een passende oplossing.

12. Wij zijn nog geen klant, maar willen bij jullie trainen. Hebben jullie als alle maatregelen opgeheven zijn nog plek voor nieuwe klanten?
Wat leuk dat u geïnteresseerd bent om uw training bij ons te volgen! Op onze maandelijkse vrije inlooptrainingen is vrijwel altijd plaats. Een training voor enkel medewerkers van uw organisatie is mogelijk op basis van een groepsgrootte vanaf 8 deelnemers op zowel uw locatie als in ons trainingscentrum.  

13. Waarom worden er toch nieuwe data ingepland na 1 juni, als nog niet zeker is of de Corona crisis en maatregelen dan voorbij zijn?
We vragen onze klanten hun trainingen vanaf 1 juni 2020 op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de Corona crisis nog niet in zicht is. Mocht de training tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan zoeken we graag samen met u naar een nieuwe datum. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de Corona crisis voorbij is, een extreme piek ontstaat bij het aanvragen van trainingsdata en de docenten waarmee wij samen werken.

14. Welke maatregelen treft HBO Safe wanneer de trainingen weer opgestart worden?
Onze lesmiddelen en -methodes zijn aangepast aan de huidige situatie. Dit betekent dat voorafgaand, tijdens en na afloop van de training geen fysiek contact plaats vindt tussen cursisten onderling en/of tussen cursist(en) en docent, noch met de medewerkers van ons opleidingscentrum. Daarnaast hanteren wij hygiëneregels die voor iedere bezoeker -ongeacht of dit om een cursist, personeel of ander bezoek gaat- gelden en nemen wij maatregelen om te allen tijde de hygiëne te waarborgen.
Zowel door visuele reminders als mondelinge instructie dragen we er zorg voor dat de afstand tussen deelnemers onderling en met de docent minimaal 1,5 meter bedraagt.  Wanneer cursisten verkoudheidsklachten al dan niet in combinatie met hoesten en koorts vertonen worden zij geacht zich af te melden en niet naar de training te komen. Wanneer de docent of overig personeel van mening is dat er sprake is van mogelijke klachten die een risico vormen voor de gezondheid van omstanders, behouden we ons het recht voor om de toegang tot de training te ontzeggen. Bovenstaande is slechts een greep uit de maatregelen die wij nemen naast de gangbare richtlijnen vanuit het RIVM. De veiligheid van cursisten, instructeurs en personeel nemen wij serieus en staat dan ook altijd voorop.


Laatste nieuws

Protocol veilig trainen
HBO Safe25 maart 2020

Veilig trainen tijdens de Covid-19 pandemie

Na een periode van rust, maar ook voorbereidingen op de huidige situatie, zijn we blij dat we binnenkort weer trainingen kunnen gaan verzorgen. Dat doen we uiteraard op een veilige manier voor onze cursisten én ons personeel. Om veilig te kunnen trainen volgens de richtlijnen van het RIVM is een .....

Lees meer
HBO Safe25 maart 2020

Hercertificering (P)BLS voor onze docenten

Onze docenten moesten op 14 februari 2020 zelf ook weer een keer de handen uit de mouwen steken. BLS-Educatief kwam namelijk langs op onze locatie in Den Haag om de kennis en vaardigheden van onze docenten op te frissen op het gebied van reanimatie bij volwassenen en kinderen. Net zoals .....

Lees meer
HBO Safe25 maart 2020

Een geveldoek voor ons pand

De gevel van ons pand aan de Binckhorstlaan wordt tegenwoordig gesierd door een geveldoek. Het geveldoek is ontworpen en geïnstalleerd door Boostreclame. Het doek is ervoor bedoeld om ons pand meer zichtbaar en vindbaar te maken. Veiligheidscentrum Haaglanden gebruiken wij als overkoepelende naam voor alle bedrijven in ons pand: HBO .....

Lees meer