Nieuws

Aanscherping coronamaatregelen: gevolgen aangekondigde harde lockdown

Als gevolg van de toegenomen Corona besmettingen en de daaruit volgende afgekondigde harde lockdown stelt HBO Safe Veiligheidstrainingen het praktische deel van trainingen – die plaats zouden vinden tussen nu en 19 januari 2021 – uit. Enkel wanneer er sprake is van het in gedrag komen van veiligheid van medewerkers en bedrijfscontinuiteit door bijvoorbeeld onderbezetting of er sprake is van een specialistische bedrijfsnoodorganisatie kan er een uitzondering worden gemaakt. Met deze opdrachtgevers maken wij afwijkende afspraken om middels ons branche protocol de strikt noodzakelijke trainingen door te laten gaan.

 

Gisteravond kondigde Premier Rutte tijdens een toespraak aan dat Nederland in lockdown gaat om het toenemende aantal besmettingen een halt toe te roepen. Dit heeft flinke gevolgen voor nogal wat branches, waaronder de sector voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen.

De lockdown betekent in de praktijk dat er in principe geen bijeenkomsten of evenementen mogen plaatsvinden. Opnieuw een bittere pil. BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS) en veiligheidscursussen kunnen voorlopig helaas alleen online gegeven worden. Veiligheidscursussen kunnen alleen plaatsvinden indien de veiligheid van medewerkers in het gedrang komt en daarmee
de continuïteit van het bedrijf. Een situatie die in ieder geval tot 19 januari van kracht is.

Veiligheid op de werkvloer
Het kabinet vraagt opnieuw om zoveel mogelijk thuis te blijven en op afstand te werken. Nogal wat werkgevers krijgen daardoor de komende tijd te kampen met onderbezetting.

Het Rode Kruis, Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) vragen werkgevers om goed na te denken over hoe ze de veiligheid op de werkvloer in deze situatie tóch kunnen garanderen, voor alle mensen die door de aard van hun werk niet thuis kúnnen werken.

Zorg er in elk geval voor dat er altijd iemand aanwezig is die getraind is om bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan optreden bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt om letsel en schade te beperken en de bedrijfscontinuïteit te borgen. Indien de bedrijfscontinuïteit door onderbezetting van de bedrijfsnoodorganisatie in het geding komt treden organisatie en opleider met elkaar in overleg om te komen tot een passende oplossing.

Ook herhalen we ons dringende advies om medewerkers en eventuele bezoekers mondkapjes te laten dragen zodra zij zich binnen het pand verplaatsen.

 

 

Wat betekent dit voor certificaten die verlopen vanaf heden tot 19 januari?
HBO Safe Veiligheidstrainingen kan voor nagenoeg iedere training een e-learning aanbieden. Hiermee wordt de theoretische kennis gewaarborgd. Het praktijkgedeelte van de training vindt dan op een ander te bepalen datum na afloop van de lockdown plaats in een verkorte sessie en conform de veiligheidsmaatregelen van het brancheprotocol.

Op basis van de ervaring met de lockdown van voorjaar 2020 adviseren wij om niet te wachten met het inplannen van een vervangende datum. De ervaring leert dat er piekdrukte ontstaat binnen de branche waardoor er wachttijden kunnen ontstaan.

Zodra het praktijkgedeelte van de training heeft plaats gevonden, verlengen wij het certificaat weer.

 


Laatste nieuws

HBO Safe15 december 2020

Even voorstellen: Shirley

Onlangs is er een nieuwe collega gestart bij HBO Safe Veiligheidstrainingen. Diverse klanten hebben al kennis met haar mogen maken, maar we stellen bij deze graag onze nieuwste aanwinst aan je voor. Wij zijn blij dat Shirley ons team is komen versterken als onze nieuwe planner! Als planner is Shirley het .....

Lees meer
HBO Safe15 december 2020

Hercertificering (P)BLS voor onze docenten

Onze docenten moesten op 14 februari 2020 zelf ook weer een keer de handen uit de mouwen steken. BLS-Educatief kwam namelijk langs op onze locatie in Den Haag om de kennis en vaardigheden van onze docenten op te frissen op het gebied van reanimatie bij volwassenen en kinderen. Net zoals .....

Lees meer
HBO Safe15 december 2020

Een geveldoek voor ons pand

De gevel van ons pand aan de Binckhorstlaan wordt tegenwoordig gesierd door een geveldoek. Het geveldoek is ontworpen en geïnstalleerd door Boostreclame. Het doek is ervoor bedoeld om ons pand meer zichtbaar en vindbaar te maken. Veiligheidscentrum Haaglanden gebruiken wij als overkoepelende naam voor alle bedrijven in ons pand: HBO .....

Lees meer